De aanpak

TimeOut® zoekt antwoorden op de vragen: Wat draagt bij aan optimaal functioneren en wat zijn energievreters? We zijn ons vaak niet bewust van de stimulerende en remmende factoren die ons daarin beïnvloeden. Deze factoren komen voort uit de psyche, de organisatie en de maatschappelijke context. Het traject is gericht op bewustwording van deze invloeden. Het doel is deze dynamiek beter te kunnen managen. Wij werken daarom vanuit een psycho-sociaal perspectief. We exploreren zowel de invloed van de intra- en interpsychische processen (psycho) als de organisatie- en contextuele processen (sociaal) op het functioneren. Zo kijken we bijvoorbeeld naar onbewuste ondermijnende stemmetjes zoals ‘ik kan het niet’. We kijken naar rollen die op basis van vroegere ervaring automatisch ingezet worden maar nu niet helpend zijn. We kijken ook naar de rollen waar de groep je intrekt en naar onbewuste beelden en verwachtingen die anderen van je hebben. Door bewustwording van deze processen heb je meer invloed op de remmende en stimulerende factoren, functioneer je beter en krijg je meer werkplezier.

aanpak