Trajectbegeleiders

Niels-van-Steenbergen

Niels van Steenbergen (cursusleider)

is organisatiepsycholoog en heeft ruim vijftien jaar ervaring als consultant, trainer, executive coach en universitair docent. Hij hanteert een coachende en faciliterende stijl en is sterk in het analyseren van leiderschaps- en organisatiedilemma’s. Zijn kracht is luisteren naar datgene wat niet gezegd wordt en het doorgronden van organisatieprocessen onder de oppervlakte. Hij werkt onder andere in branches als het hoger onderwijs, de zorg en de ICT. Als persoon is Niels sociaal, empathisch, creatief en humoristisch.

Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt er gewerkt met een of meer van de volgende consultants.
Siebelien-Felix

Siebelien Felix

werkt ruim vijftien jaar als consultant, coach en trainer. Zij faciliteert cliënten bij het maken van keuzes bij complexe managementvraagstukken. Zij heeft gewerkt met banken, scholen, zorginstellingen, verzekeringsmaatschappijen en ministeries. Siebelien heeft een Masterdiploma Psychodynamic counseling van de Universiteit Utrecht. Zij is verbonden aan the University of the West of England (Bristol) waar zij onderzoek doet naar de impact van de invoering van de marktwerking op de belevingswereld van professionals in de Zorg in Nederland.

Rose-Redding-Mersky

Rose Redding Mersky

werkt ruim twintig jaar als consultant organisatieontwikkeling en executive coach en adviseerde profit en non-profit organisaties. Rose geeft verschillende workshops binnen Europa en de VS bij uiteenlopende organisaties. Voorbeelden van deze workshops zijn: Social Dreaming, Social Dream-Drawing, Organizational Role Analysis, Social Photo-Matrix en Organizational Observation. Ook coacht zij privé cliënten zoals CEO’s, organisatieadviseurs, accountmanagers en professionals uit de gezondheidszorg.

Astrid-Echteld

Astrid Echteld

heeft twintig jaar ervaring als procesbegeleider, consultant, trainer en coach. Astrid is sterk in het faciliteren van complexe veranderingsprocessen binnen taakgerichte groepen en in het begeleiden van professionals die (te hoge) druk op hun rol ervaren. Ze helpt mensen om vanuit verschillende invalshoeken naar zichzelf, hun rol en hun organisatie te kijken. Haar expertise heeft ze opgebouwd in de sectoren zorg, welzijn en hoger onderwijs. Zij werkte lange tijd als cursusleider van de opleiding “Master of Psychodynamic Counseling” aan de Universiteit van Utrecht. Thema’s die haar inspireren zijn leiderschap, diversiteit, samenwerken en conflicten.